verdensbillede og ID

VERDENSBILLEDE/LIVSSYN OG ID (intelligent design)

Jeg (og sikkert også du) oplever igen og igen at møde et menneske, som ser anderledes på en bestemt sag, end jeg gør, og selv om jeg kan påvise en hel række fakta, som modsiger vedkommendes synspunkt og understøtter mit, er det som at smide vand på en gås, for alt preller af på vedkommende, som bliver stående på sit synspunkt uden at rokke sig ud af stedet. Hvordan kan det være?


 


En god forklaring kan være at vedkommende er vokset op i et miljø, hvor hans måde at se verden på er altdominerende, så han aldrig rigtig har set andet, og hans verdensbillede er i den grad fundamentet for hans tryghedsfølelse at hvis der bliver sat berettiget spørgsmål ved det, så bryder hans tilværelse sammen, så det at åbne sig op og lytte til fakta er for ham nærmest at sammenligne med at bede en person med højdeskræk at forsøge sig med faldskærmsudspring. Man kan også sammenligne dem med mennesker, der hele livet har levet inde i en lukket kasse, og indersiden af denne kasse er blevet deres verden, og deres tryghed, og det er umuligt at forklare dem at kassen bare er en lille lukket enklave i en stor virkelighed.

De mennesker af den type jeg  har mødt,  falder typisk ind under én af følgende grupper:


 


1. tilhængere af Darwins teori,


 2. ateister/humanister (folk, for hvem mennesket er gud/øverste myndighed).


 3. religiøse mennesker (heriblandt kristne), som er opvokset i en eller anden

                    tradition, hvor traditionen er gået hen og er blevet deres livsfundament.


 


På engelsk har man et udtryk ”world view”, som egentlig er et ord, der bruges til at sige at forskellige mennesker grundlæggende ser verden på forskellig måde, og ordene jeg brugte her i titlen for artiklen (livssyn og eller verdensbillede) er danske ord, som jeg bruger når jeg skal oversætte  ”world view” til dansk. Stephen Meyer er en person med en meget klar tankegang, og han har viden og evne til at forklare vanskelige ting (heriblandt ”world view”) på en klar måde. Jeg har fået hans tilladelse til at sætte danske undertekster på et af hans foredrag, som jeg har lyst til at vise.


Inden du ser hans foredrag vil jeg lige forklare at et sted taler han om infusion1 af information med mellemrum i livets historie.Her er der tænkt på opbygningen af nye kropsplaner (hvordan skal et dyrs eller menneskes krop bygges, for at kunne leve eller fungere?). En embryo er et godt eksempel, som kan forklare problematikken. Den embryo, der kommer ud af at et æg i en livmoder bliver befrugtet af en sædcelle  vokser jo meget hurtigt ved celledeling, og hvordan alle disse celler skal arrangere sig og blive til forskellige organer, som lemmer, blod, og karsystem med meget mere er næsten umulig at forklare. Den information, som skal bruges for at gøre det rigtigt ligger nemlig ikke i DNA molekylet, men virker til at komme udefra.

Du kan se foredraget ved at klikke her.    Jeg kan kraftigt anbefale at aktivere fuldskærmsvisning (det lille ikon bestående af 4 diagonale streger nederst til højre i billedet).

Ud over dette kan jeg anbefale et foredrag af Jacob Prasch, som jeg endnu ikke har fået udstyret med danske undertekster. Du kan se det ved at klikke her.


   

Som det fremgår af foredraget, så opfandt Einstein en fuskfaktor, fordi hans egne beregninger viste at universet har en begyndelse (en tanke han ikke brød sig om). Han lod altså sin forskning styre af sit forudopfattede livssyn (Det naturalistiske livssyn), indtil virkeligheden tvang ham til at erkende sin fejl. Det samme er Stephen Hawking efter min opfattelse i gang med at gøre, med sit postulat om at videnskaben har vist at der findes negativ energi. 

Einsteins berømte ligning E = mc2  viser nemlig at masse og energi er to sider af samme sag, og hvis der findes negativ energi, så har man en slags naturalistisk forklaring på at universet kunne opstå af ingenting. Sagen er bare at Hawkings påstand umuligt kan bevises elle modbevises videnskabeligt. Det er altså bare en slags tro! Så ikke alle videnskabsmænd er objektive nok til at holde sig til fakta alene.


 Fra dødt materiale til liv:

Eternal Productions har lavet er video, der gennemgår evolutionisternes ide om at universet og biologisk liv  er opstået ud af ingenting via den proces, som polulært kaldes BIG BANG du kan se det ved at klikke her.

hvis jeg nu fremsatte den påstand at hvis jeg låste min lejlihed grundigt af og tog bort for at vende tilbage godt 4 millarder år senere, så kunne jeg opleve det, når jeg efter tilbagekomsten låste mig ind i lejligheden, så gik mit sofabord frit  rundt i lejligheden, og der var fremkommet et andet sofabord af modsat køn, og de to havde så sammen fået en række babyborde, og ud af dem "børnebørn", og de havde alle udviklet en samvittighed, så man kunne drøfte moral med dem. Sådan en påstand ville nok få folk til at kalde mig for en tosse. Den påstand er dog ikke så forskellig fra at påstå at et lynnedslag i en mudret pøl for godt 6 milliarder år siden fik dødt materiale til at samle sig til DNA molekyler indeholdende uanede mængder information, som de bruger til at producere cellevægge og små miniaturemaskiner med. Du kan se en computeranimation af hvad der foregår i cellen. jeg vil stærkt anbefale dig at klikke på fuldskærm symbolet, og du kan se videoen ved at klikke her.


  1. for at forklare ordet infusion, så vil jeg nævne "intravenøs infusion" som er indsprøjtning af vand i blodårer - altså indsprøjtning af noget udefrakommende. Infusion af information indikerer altså at Gud er med ved skabelsen af alt nyt liv. At formering ikke bare er en proces, som Gud satte i gang én gang for alle, og så lader det "køre derudad". Nej, Han er aktivt med hele tiden (det er en observation man bør have i tankerne, når man debatterer fri abort).