DE ER UDEN UNDSKYLDNING

Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete;  Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.   Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften,

og det blev morgen, anden dag.

  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete.   Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.


.

Hvis alle have var sammenhængende må al fastland have været sammenhængende, og vor tids geologer mener at al tørt land engang har været én sammenhængende landmasse, som siden har delt sig. Det er akkurat sådan det er beskrevet i den hebræiske grundtekst i 1. Mosebog 10,25, som desværre er forkert oversat i den danske Bibel. I grundteksten står der at på Pelegs tid delte jorden sig.


Bibelens forklaring har jeg forsøgt at illustrere i en billed/tekst mosaik herunder, og den begynder således:

Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet,

og Guds ånd svævede over vandene.

 

Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;   jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, tredje dag.

Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete;   Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt.   Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!«   Så blev det aften,

og det blev morgen, femte dag.

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«   Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.   Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«   Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.   Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete.   Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften,

og det blev morgen, den sjette dag.

Mennesket blev skabt på den sjette dag, og i Bibelen regnes 6 for at være menneskets tal og bruges ofte som symbol for mennesket.

Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år,   og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete;   Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.   Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,   til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, fjerde dag.

HVORDAN GIK DET TIL?

Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys.   Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.   Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften

og det blev morgen,den første dag.

den syvende dag

var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført.  Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.  Derfor symboliserer syvtallet  fuldendelse eller fuldkommenhed i Bibelen 

Kolossenserbrevet i Det Nye Testamente forklarer at den syvende dag er et billede på hvilen i Jesus. Altså den fuldkomne hvile og frihed et menneske, der overgiver sig til Jesus oplever, og det var det Sabbatten skulle være et billede på, men sagen selv står der i Kolossenserbrevet, er Jesus. Sabbatten var noget der i tiden før Jesus pegede frem på Jesus, derfor er det ikke et krav at vi som kristne fejrer sabbatten, for vores sabbat er Jesus. Desuden har det at Gud var færdig med skabelsesarbejdet og kunne hvile på syvendedagen ført til at syvtallet i bibelsk terminologi betyder fuldkommenhed.

hvordan er universet (og vi) opstået?

Hvis et overnaturligt væsen  står bag det hele, så er den bedste forklaring vi har af den slags

faktisk Bibelens forklaring,  men for ateister er den naturalistiske forklaring den eneste ene.

Den forklaring (den naturalistiske) vil vi "sætte under lup" her på hjemmesiden.

DE ER UDEN UNDSKYLDNING (DEM, DER IKKE TROR GUD)

De 2 sorte felter her til højre er indsatte videoer, som du kan se ved at klikke på den hvide trekant nederst til venstre i felterne.  Du kan se videoerne i fuldskærmsvisning ved at klikke på det lille firkantede ikon lige til venstre for de 3 prikker nederst i højre side .Du kan derefter komme ud af fuldskærmsvisning ved at trykke på ESC på dit tastatur, hvis du ønsker det. Det skal dog lige nævnes at symbolerne placeres lidt forskellig eftersom hvilken browser du kører med.


Bernhard  Russel blev engang spurgt: "Hvis Gud på dommedag spørger dig ”hvorfor troede du mig ikke?” Hvad vil du så svare?

"Jo sagde han: jeg vil svare: Hvorfor gjorde du dig så stor umage med at skjule dig?”

Det spørgsmål har Gud for længst svaret på i Romerbrevet kapitel 1 vers 20: For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.

Der er rigtig mange af den slags gerninger vi kan fremhæve. Der er for eksempel syndfloden, hvor Gud i vrede over al den forfærdelige synd i verden udryddede alt liv på nær Noa og hans familie, og 2 eksemplarer af hver dyreart, så dyreriget ikke blev helt udslettet (Noa blive kaldt retfærdighedens forkynder), og så er der jo også den måde hvorpå Gud hjalp Israel ud af slaveriet i Ægypten. Mange i dag vil dog sige at vi ikke har beviser for disse hændelser, så dem kan vi ikke se i dag. Derfor føler de sig  ikke ramt af den udtalelse.

Det vi dog kan se i dag, er at profetierne i Bibelen er gået i opfyldelse til punkt og prikke, og at vi lever i en tid hvor vi, der kender endetidsprofetierne ser dem gå i opfyldelse. Derudover vidner hele skabningen om at Gud er skaberen, og jo mere videnskabelig indsigt vi får, jo tydeligere bliver det. Illustra media har lavet en række videoer, der viser dette temmelig klart for den, der er villig til at bøje sig for fakta. Du kan se “unlocking the mystery of life” ved at klikke her.

Teorien om overlevelse af den bedst egnede kan på ingen måde forklare metamorfose og monark sommerfuglens livscyklus, hvilket

den øverste af videoerne 

viser ganske tydeligt. 

Big Bang teorien kan på ingen måde forklare hvordan det er gået til at den planet vi bebor på en og samme gang opfylder to nødvendige kriterier for biologisk liv, som vi kender det:

for det første er den placeret lige det ene rette sted i universet.

Og for det andet er den indrettet lige præcis rigtig. Det sætter den nederste af videoerne  fokus på


Det er jo mit ønske at alt hvad jeg lægger ud på internettet, skal være dansksproget, men langs af sted kommer der mere og mere materiale, som jeg ønsker at vise, og jeg må erkende at opgavemængden vokser hurtigere end jeg kan følge med og videoerne her på siden er derfor endnu ikke undertekstede med danske undertekster, men næsten alle forstår jo engelsk i dag.


Darwins teori er at overlevelsen af den bedst egnede forklarer al kendt biologisk liv, men overlevelsen af den bedst egnede kan efter min mening ikke forklare fotosyntese i grønne planter, som ved hjælp af sollys adskiller den kultveilte dyr og mennesker udånder i henholdsvis kulstof, som kan bruges til opbygning af planten selv og ilt, som frigives i atmosfæren, så dyr og mennesker kan indånde det og bruge det til opretholdelse af livet. Jeg vil nu vise en video om en plantes frø, som helt klart viser at der står en ingeniørmæssig tankegang bag skabningen. Den  kan du se det ved at klikke her.

Jeg har livet igennem mødt mange, der tilslutter sig Darwins lære, og det har slået mig at for mange af dem er darwinisme blevet en religion, de tror blindt på uden at undersøge dens videnskabelighed. Den danner på det nærmeste fundamentet for deres liv, så hvis/når jeg stiller mig skeptisk over for Darwins lære, så er den reaktion jeg møder ofte (eller egentlig oftest) fjendtlig og nærmest hadsk. Ben Stein, der ikke er en kristen blev opmærksom på dette forhold og besluttede sig for at producere en dokumentarfilm om det. Den kan du se ved at klikke her.