DE ER UDEN UNDSKYLDNING

DE HAR ALTSÅ INGEN  UNDSKYLDNING (DEM, DER IKKE TROR GUD)

Bernhard  Russel blev engang spurgt: "Hvis Gud på dommedag spørger dig ”hvorfor troede du mig ikke?” Hvad vil du så svare?

Jo sagde han: jeg vil svare: "Hvorfor gjorde du dig så stor umage med at skjule dig?”

Det spørgsmål har Gud for længst svaret på i Romerbrevet kapitel 1 vers 20: For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.

Der er rigtig mange af den slags gerninger vi kan fremhæve. Der er for eksempel syndfloden, hvor Gud i vrede over al den forfærdelige synd i verden udryddede alt liv på nær Noa og hans familie, men lod Noa, hans, familie + 2 eksemplarer af hver dyreart overleve, så dyreriget ikke blev helt udslettet (Noa bliver i 2. Peters brev kaldt retfærdighedens forkynder), og så er der jo også den måde hvorpå Gud hjalp Israel ud af slaveriet i Ægypten. Mange i dag vil dog sige at vi ikke har beviser for disse hændelser, så dem kan vi ikke se i dag. Derfor føler de sig  ikke ramt af den udtalelse. Det vi dog kan se i dag, er at profetierne i Bibelen er gået i opfyldelse til punkt og prikke, og at vi lever i en tid hvor vi, der kender endetidsprofetierne ser dem gå i opfyldelse, det er der lavet en dokumentarfilm om, som du kan se ved at klikke her . Derudover vidner hele skabningen om at Gud er skaberen, og jo mere videnskabelig indsigt vi får, jo tydeligere bliver det. Illustra media har lavet en række videoer, der viser dette temmelig klart for den, der er villig til at bøje sig for fakta. Du kan for eksempel se “unlocking the mystery of life” ved at klikke her. Jeg vil anbefale at man ser den i fuldskærmsvisning ved at klikke på det lille firkantede ikon for neden i det lille  billede der fremkommer i begyndelsen af videoen.

Noget der på en særlig måde viser Guds skabergerning er eksempler på det jeg kalder ingeniørmæssig tankegang. Men hvad mener jeg med ingeniørmæssig tankegang?

   Jo når en ingeniør skal bygge en maskine, så gør han det typisk ved at kombinere forskellige komponenter som hver for sig er konstrueret til at gøre noget helt andet end det, som slutproduktet af det han konstruerer, skal udføre. Et eksempel herpå kan være en aktuator:

Formålet med en aktuator er at flytte et eller andet emne en ganske bestemt afstand. Det kan gøres ved at sætte en elektrisk eller hydraulisk motor til at dreje en gevindstang, som så ved hjælp af gevindet og en specielt udformet møtrik skubber det emne, der skal flyttes. Alt efter gevindets finhed kan længden af bevægelsen være meget nøjagtig derved at man sætter noget, der ligner kædehjulet på en cykel på gevindstangen og så med en induktiv føler tæller hvor mange tænder, der passerer føleren når gevindstangen roterer. Derved kan man standse motoren når gevindstangen har roteret præcist så meget man ønsker den skal rotere, og

 det behøver ikke at være i hele omdrejninger, men kan være i brøkdele af omdrejninger, hvilket definerer den lineære bevægelse overordentligt præcist. Den løsning bruger man for eksempel i flyvemaskiner til at stille flabs lige præcis i de stillinger man har brug for under forskellige forhold. Man har altså brugt en motor, som skaber roterende bevægelse, og forvandlet den roterende bevægelse til en lineær bevægelse ved hjælp af en gevindstang og en specialmøtrik, og en induktiv føler kombineret med elektronik, der kan tælle signalerne fra føleren. Man kombinerer altså en lang række komponenter, der hver for sig kan noget forskelligt, der ikke i sig selv kan klare den forhåndenværende opgave. Det er et eksempel på hvad jeg kalder ingeniørmæssig tankegang, og sådan noget ser vi overalt i naturen, og hver enkelt komponents opståen kan ikke forklares ud fra teorien om overlevelsen af den bedst egnede. Det er den slags, som jeg mener peger på en bagved stående intelligens, som på forhånd har tænkt det hele igennem. Læs videre og se  eksempler på sådanne ting.

Det  sorte felti afsnittet herunder er en indsat video, som du kan afspille ved at klikke på den hvide trekant nederst til venstre i feltet. 

Du kan se den i fuldskærmsvisning ved at klikke på det lille firkantede ikon lige til venstre for de 3 prikker nederst i højre side. Du kan derefter komme ud af fuldskærmsvisning ved at trykke på ESC på dit tastatur. Det skal dog lige nævnes at symbolerne placeres lidt forskelligt alt efter hvilken hvilken browser man benytter.


Et menneskelegeme indeholder ca. 3 billioner celler,

og derfor 3 billioner gange  1,82 meter DNA-molekyle, det  betyder det at den samlede længde af DNA-molekyler i et menneskelegeme svarer til 36 gange afstanden mellem jorden og solen. At pakke så meget DNA molekyle i et enkelt menneskelegeme kræver omtanke. DNA-molekylet er i det hele taget et emne, som er værd at kigge nærmere på. Francis Crick som var med blandt de første, der beskrev DNA molekylet udtalte at DNA-molekylet umuligt kan være opstået her på jorden ved evolution.

Jeg har dedikeret en hel side her i hjemmesiden til en omtale af DNA-molekylet.

Du kan komme direkte dertil ved at klikke her.

Teorien om overlevelse af den bedst egnede kan på ingen måde forklare metamorfose og monark sommerfuglens livscyklus, det vil jeg vise i en video, som du kan se ved at klikke her her 

D

For neden i feltet her , er der en video uden undertekster, som viser at vor egen planet (jorden) ikke er placeret et helt tilfældigt sted i universet.Big Bang teorien kan på ingen måde forklare hvordan det er gået til at den planet vi bebor på en og samme gang opfylder to nødvendige kriterier for biologisk liv, som vi kender det: For det første er den placeret lige det ene sted i universet. hvor biologisk liv kan eksistere,

og for det andet er den indrettet lige præcis rigtigt til understøtning af biologisk liv. Det sætter videoen her til venstre  fokus på.

Darwins teori er at overlevelsen af den bedst egnede forklarer al kendt biologisk liv, men overlevelsen af den bedst egnede kan efter min mening ikke forklare fotosyntese i grønne planter, som ved hjælp af sollys adskiller den kultveilte dyr og mennesker udånder i henholdsvis kulstof, som kan bruges til opbygning af planten selv og ilt, som frigives i atmosfæren, så dyr og mennesker kan indånde det og bruge det til opretholdelse af livet. Jeg vil nu vise en video om storkenæbsplantens frø, som helt klart viser at der står en ingeniørmæssig tankegang bag skabningen. Den  kan du se det ved at klikke her.

Jeg har livet igennem mødt mange, der tilslutter sig Darwins lære, og det har slået mig at for mange af dem er darwinisme blevet en religion, som de tror blindt på uden at undersøge dens videnskabelighed. Den danner på det nærmeste fundamentet for deres liv, så hvis/når jeg stiller mig skeptisk over for Darwins lære, så er den reaktion jeg møder ofte (eller egentlig oftest) fjendtlig og nærmest hadsk. Ben Stein, der ikke er en kristen blev opmærksom på dette forhold og besluttede sig for at producere en dokumentarfilm om det. Den kan du se ved at klikke her.

I toppen af denne side citerede jeg Romerbrevet  kapitel 1 vers 20, som forklarer at Guds usynlige væsen kan ses af Hans gerninger, og derefter fokuserede jeg på det at vi i skabningen finder mange eksempler på, somjeg kalder ingeniørmæssig tankegang, men der er dog yderligere en ting jeg vil gøre opmærksom på: Profetier!

27 % af bibelens tekster omtaler begivenheder, som var fremtid da det blev skrevet, og vi lever i en tid hvor vi kan konstatere at rigtig mange af disse profetier allerede er blevet opfyldt til punkt og prikke. Det emne er jeg dykket ned i i en artikel, som du kan komme til ved at klikke her.

Som det sidste på denne side vil jeg nævne at grundteksten til Salme 53,1 fortæller at tåben siger i sit hjerte ”der er ingen Gud”, Bibelen fortæller altså at det er med hjertet og ikke med forstanden at tåben hævder at Gud ikke eksisterer. Den konstatering bekræftes fuldt ud af min livserfaring, som er at folk, der er villige til at acceptere det deres forstand viser dem, når de på redelig vis studerer det videnskaben ved hjælp af moderne teknologi er fundet frem til, de ender ofte op med at acceptere Bibelens budskab. Et eksempel på en sådan person er afdøde professor Richard Lumsden, hvis vidnesbyrd du kan se ved at klikke her.