NEBRASKA MANDEN

NEBRASKA MANDEN

Jeg var i første omgang lidt i tvivl om hvorvidt jeg skulle placere eksemplet her med Nebraska manden under fup og svindel, for tænk nu om dem, der fremførte ham, som et bevis på evolution virkelig var i god tro da de konstruerede et komplet menneske med familie og det hele over fundet af en enkelt tand.

Dog ved nærmere eftertanke besluttede jeg med mig selv at det de gjorde kan sammenlignes lidt med en journalist ved et sladderblad, som overhører et brudstykke af en løsrevet sætning fra en kendt person, og så bygger en hel historie over det og får det trykt og udgivet til stor skade for denne kendte person og vedkommendes familie. En sådan journalist eller hans arbejdsgiver vil faktisk risikere at ende i en retssag og blive dømt til at betale erstatning.  Forklaring til billedet finder du under billedet.Billedet herover viser lidt af hvilken historie man byggede over det fund af en enkelt tand, som lederen af the American Museum of Natural History Henry Fairfield Osborn gjorde i Nebraska i 1922. Man hævdede at tanden havde karaktertræk fra både mennesker og aber. Ikke længe efter fandt man dog i nærheden af det sted, hvor tanden blev fundet det skelet, som tanden tilhørte, og det viste sig at være en uddød griseart.