ET PAR ORD OM DR. STEPHEN MEYER

ET PAR ORD OM DR. STEPHEN MEYER

Bibelen siger således i Salme 14,1: Tåberne siger ved sig selv: »Gud er ikke til!«


Jeg indleder ikke med dette bibelcitat for at sige at Stephen Meyer er en tåbe, tværtimod er Stephen en klog mand, der tror på Bibelens Gud. Hvis du læser hele min artikel her vil du forstå hvorfor jeg indleder med at citere Salme 14,1.


Bibelens definition på en tåbe er ikke en person med lav IQ, men en person, der indtager et standpunkt og nægter at lade sig rokke fra dette standpunkt uanset at uomtvistelige kendsgerninger viser at han tager fejl.

Ud fra den definition er den med den højeste IQ, der handler således jo faktisk den største tåbe af alle.

   Jeg har her på hjemmesiden brugt en hel del af Stephen Meyers undervisning. Det har jeg gjort selv om han taler om jordens alder som om han accepterer evolutionisternes  dateringsmetoder og opfattelse af at visse fossiler er millioner af år gamle. Personligt har jeg ikke spor tillid til de gældende dateringsmetoder, og jeg tror ikke på at der har eksisteret biologisk liv for millioner af år siden. Jeg ved faktisk ikke engang med sikkerhed hvad Stephen Meyer selv mener om dette, for min eneste forbindelse med Stephen Meyer er den jeg har haft via Daniel Reeves, som er Educational Outreach Assistant i Discovery institute i Seattle, som Stephen Meyer er direktør for, og jeg spurgte Daniel Reeves om Stephen Meyer faktisk accepterer alderssætningen af de forskellige geologiske lag, eller om han bare lader som om for at skyde darwinisterne i sænk med deres egne argumenter. Daniel Reeves svarede at det vidste han faktisk ikke.

Når jeg alligevel bruger Stephen Meyers undervisning, Er det fordi evolutionisterne bygger deres argumentation på 2 ”søjler”:


  1. At jorden er mange hundrede millioner år gammel.


  1. At man med stor præcisions kan  fastsætte alderen af de fossiler man finder.


Og det morer mig faktisk lidt at skyde deres argumentation i sænk ved brug af en af deres egne væsentligste grundpiller.

   Hvis det er rigtigt hvad Bibelen påstår at Gud er almægtig og altseende, og at han har forudset alt, så har Han jo også forudset Darwin, og har kunnet tilrettelægge de geologiske lag og fossilering på en måde, så ateistiske evolutionsvidenskabsfolk kommer til at konkludere ting, der før eller siden (hvis ikke før, så på dommedag) vil udstille dem, som det de er: Tåber! En tåbe er ikke bare en, der opfører sig ufornuftigt, nej han er rebelsk, for det er rebelsk at lukke øjnene for kendsgerninger for at holde fast i et forudindtaget standpunkt. Det er det, der gør Gud så vred at Han en dag (inden længe) vil dømme verden, der jo stort set for alles vedkommende er gudsfornægtere. Ok. De fleste tror på at der er en gud, men de færreste vil vide af den ene sande Gud (Bibelens Gud).

Et godt eksempel på at evolutionsvidenskabsfolk lukker øjnene for fakta for at fastholde deres forudindtagede  verdenssyn er polystrata fossiler, som er fossiler, som strækker sig igennem flere lag i den geologiske kolonne (hvordan kan et træ rage igennem flere geologiske lag, der hver for sig er millioner af år gamle?). Se en behandling af dette emne ved at klikke her (jeg håber inden længe at kunne lægge det ud med danske undertekster). Og så er der jo også følgende foredrag: klik her.