Darwins tvivl: DEN KAMBRISKE EKSPLOSION

Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete;  Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.   Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften,

og det blev morgen, anden dag.

  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete.   Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.


.

Hvis alle have var sammenhængende må al fastland have været sammenhængende, og vor tids geologer mener at al tørt land engang har været én sammenhængende landmasse, som siden har delt sig. Det er akkurat sådan det er beskrevet i den hebræiske grundtekst i 1. Mosebog 10,25, som desværre er forkert oversat i den danske Bibel. I grundteksten står der at på Pelegs tid delte jorden sig.


Bibelens forklaring har jeg forsøgt at illustrere i en billed/tekst mosaik herunder, og den begynder således:

Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet,

og Guds ånd svævede over vandene.

 

Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;   jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, tredje dag.

Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete;   Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt.   Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!«   Så blev det aften,

og det blev morgen, femte dag.

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«   Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.   Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«   Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.   Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete.   Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften,

og det blev morgen, den sjette dag.

Mennesket blev skabt på den sjette dag, og i Bibelen regnes 6 for at være menneskets tal og bruges ofte som symbol for mennesket.

Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år,   og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete;   Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.   Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,   til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, fjerde dag.

HVORDAN GIK DET TIL?

Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys.   Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.   Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften

og det blev morgen,den første dag.

den syvende dag

var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført.  Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.  Derfor symboliserer syvtallet  fuldendelse eller fuldkommenhed i Bibelen 

Kolossenserbrevet i Det Nye Testamente forklarer at den syvende dag er et billede på hvilen i Jesus. Altså den fuldkomne hvile og frihed et menneske, der overgiver sig til Jesus oplever, og det var det Sabbatten skulle være et billede på, men sagen selv står der i Kolossenserbrevet, er Jesus. Sabbatten var noget der i tiden før Jesus pegede frem på Jesus, derfor er det ikke et krav at vi som kristne fejrer sabbatten, for vores sabbat er Jesus. Desuden har det at Gud var færdig med skabelsesarbejdet og kunne hvile på syvendedagen ført til at syvtallet i bibelsk terminologi betyder fuldkommenhed.

hvordan er universet (og vi) opstået?

Hvis et overnaturligt væsen  står bag det hele, så er den bedste forklaring vi har af den slags

faktisk Bibelens forklaring,  men for ateister er den naturalistiske forklaring den eneste ene.

Den forklaring (den naturalistiske) vil vi "sætte under lup" her på hjemmesiden.

Darwins tvivl: DEN KAMBRISKE EKSPLOSION

Som nævnt på homesiden af hjemmesiden her er der egentlig kun 2 troværdige forklaringer på livets opståen:


Den første forklaringsmodel er den naturalistiske forklaring om at masse (stof) har eksisteret i al evighed og så eksploderede og blev til vort univers, hvori nogle af universets partikler ”fandt sammen” i de helt rigtige mønstre, som kom til at udgøre DNA molekyler, der gav sig til at producere proteiner, og opbygge fungerende biologiske celler, som igen formerede sig på en måde, så der var nok til at danne dyrekroppe med alle de nødvendige organer til at formere sig, at der altså samtidigt opstod både handyr og hundyr, som kunne parre sig og få afkom, som kunne begynde kam om overlevelse af den bedst egnede osv.


Den anden forklaringsmodel er at der findes et superintelligent væsen, som er evigt, og som er hævet over masse og naturlove, som har skabt det hele.

Vi har jo ikke mulighed for at gå tilbage i tid og betragte hvordan det gik til, men vi kan bruge Darwins metod, som han kaldte  "følgeslutning til den bedste forklaring", det kan du få en dybere indsigt iå under menupunktet ”livssyn og ID” her på toppen af siden.


Mit personlige synspunkt er at hvis vi kan vise at den ene forklaring ikke er en realistisk mulighed, så står vi tilbage med den anden forklaring. Hjemmesiden her har til formål at vise at den nyeste videnskab afslører at den første forklaring er så usandsynlig at den rangerer på linje med eventyrfortællinge, hvorfor vi må tage forklaringsmodel nr. 2 alvorligt.

   Jeg vil gerne vise en video om Darwins tvivl på om hans egen teori kunne forklare fossilerne i det kambriske lag. Videoen er 2 timer  og 22 min. lang, så det har været en noget  tidkrævende opgave for mig at sætte danske undertekster på hele videoen og der har indsneget sig nogle skønhedsfejl i form af tastefejl og lignende, men det er ikke ting, der forvrænger indholdet i samtalen. Du kan se samtalen med danske undertekster ved at  ved at klikke  her.   Jeg har bearbejdet de tal der oplyses i videoen, og resultatet af det ligger, som en nedfaldsmenu under menupunktet den kambriske eksplosion, men du kan også se den ved at klikke her.

Du kan også vælge at se den fulde udgave på engelsk uden danske undertekster ved at klikke  her.