Darwin og hans teori

DARWIN OG HANS TEORI

Realistisk set er der vel intet menneske, der som Darwin har forårsaget at så mange har mistet troen på Bibelens Gud, som skaber, og derved i det hele taget troen på Bibelens Gud.

Hans teori om overlevelsen af den bedst egnede, som forklaring på fremkomsten af al biologisk liv på jorden mente han og rigtig mange med ham er en fyldestgørende forklaring, som bortforklarer nødvendigheden af en skabende Gud. Bibelen forklarer at manglende tro på Bibelens Gud fører til evig fortabelse (det der i daglig tale kaldes helvede) og at tro på Bibelens Gud fører til evigt liv i fællesskab med Bibelens Gud, som er kærlig og retfærdig. Derfor er Darwin og hans tilhængere ansvarlig for at uhyggeligt mange mennesker vil komme til at tilbringe evigheden i helvede. Hans teori er altså et frontalt angreb på Gud og Guds kamp for at frelse mennesker, der tror på Ham. At Darwin tog så gruelig fejl  kan måske undskyldes lidt med at han ikke havde elektronmikroskoper og den slags moderne udstyr til sin rådighed. han troede at en celle bare er en klat protoplasma, så han kendte intet til det uhyre komplekse liv, der udspiller sig inde i hver celle. Den undskyldning har vore dages neodarwinister ikke! Når Darwin selv kommer til at stå over for Gud, som dommer, har han dog heller ikke nogen undskyldning, for Bibelen siger således i Romerbrevet kapitel 1: For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed.  Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem.  For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.  For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte.  De hævdede at være vise, men blev tåber,

Bibelen siger for øvrigt at ”tåben siger i sit hjerte, der findes ingen Gud”. Læg mærke til at tåben ikke er ledet af sin forstand, men af sit hjerte, det er det, der gør ham til en  tåbe, og det er jo et faktum at højt intelligente mennesker kan opføre sig tåbeligt. Det er en kendsgerning, som alle er bekendt med! At benægte Guds eksistens er ikke et udtryk for manglende intelligens, men et udtryk for at personen vælger at se bort fra kendsgerninger hans hjerne kan konstatere.


Jeg ønsker at forsvare Bibelens budskab imod angrebet fra Darwin og hans tilhængere. 

Nu siges det jo at det bedste forsvar er angreb, og jeg vil da også her på hjemmesiden forsvare gudstroen ved at angribe Darwins lære lige på og hårdt, der hvor den ikke hænger sammen, og det er jo sådan at  jo mere  man kigger Darwins lære efter i sømmene, jo flere svagheder finder man.

      Hele nærværende hjemmeside er dedikeret til at afsløre svagheder i Darwins lære, men der er så mange at jeg må begrænse mig meget.

At afsløre disse svagheder finder jeg vigtigt fordi hele vort undervisningssystem, både  grundskole, gymnasier og universiteter, forkynder denne lære uden nogensinde at oplyse om de stadig stigende antal videnskabelige indvendinger imod teorien,  hvilket afslører en forudindtaget holdning til spørgsmålet, samt at underviserne har deres egen dagsorden, som ikke er objektiv oplysning. Og  DR og TV2 underviser jo faktisk også, eller rettere prædiker dette livssyn).

   Jeg anser eksistensen af proteiner, og hvordan de fungerer, som det måske svageste led i ”forklaringskæden” i Darwins teori. Det   har jeg forklaret noget om i den side her på hjemmesiden, som jeg kalder ”proteiner og aminosyrer”. Den kan Du komme til, enten ved at holde musen hen over menupunktet ”Darwin og hans teori” og så vælge den i  nedfaldsmenuen, der  fremkommer. Eller du kan gå til den direkte ved at klikke her.

i menulinjen her oven over billedet finder du flere undersider, som forklarer andre svagheder ved teorien. Du har måske børn eller børnebørn, som frygter for at blive til grin derved at deres skole eller studiekammerater opdager at de tror på Bibelens skabelsesberetning. Vis dem nærværende hjemmeside og lad dem studere den løbende, som jeg får den færdigudbygget, og jeg tør så næsten love at de vil indse at det ikke er dem selv, men deres darwintroende lærere og klassekammerater  der er til grin.