Proteiner og Aminosyrer

PROTEINER OG AMINOSYRER

Enhver funktion i dyr og mennesker er afhængig af specielle proteiner, som er bygget til at udføre netop denne funktion, så man kan roligt sige:

Uden de rette proteiner - intet liv!


Der bruges 20 forskellige aminosyrer, til opbygningen af disse proteiner, som er meget lange kæder af aminosyrer.

Proteiner fungerer ikke i kraft af deres kemiske egenskaber.  Nej, deres funktion er afhængig af deres tredimensionelle facon, og deres tredimensionelle facon afgøres af rækkefølgen, som de 20 forskellige aminosyrer placeres i i opbygningen af proteinet, og så er der det ved kæder af aminosyrer at de er mere tilbøjelige til at falde fra hinanden end til at hænge sammen, så hvordan ender de så i det virkelige liv med at hænge sammen i helt den rigtige rækkefølge? Jo her står vi ved en af de ting evolutionstilhængerne slet ikke har nogen forklaring på:


Produktionen af proteiner kræver et fuldt færdigt DNA-molekyle,

som indeholder de digitale koder, der styrer opbygningen af proteinerne. Og Francis Crick, som var medopdager af DNA-molekylet i 1953, og som senere (i 1957) beskrev hvordan DNA molekylet indeholder uanede mængder af digital kode (hvilket han fik nobelprisen for). Han sagde at det første DNA-molekyle umuligt kunne have opstået af sig selv.

Det er altså det første uoverstigelige problem: DNA-molekylet – hvordan er det opstået?

Det næste problem er at der ikke kan produceres nye proteiner ud fra DNA-molekylet uden ved hjælp af en lang række specielle ”maskiner”, som faktisk er proteiner, som man har valgt at kalde maskiner i mangel af en bedre betegnelse.

Vi står altså med en livsnødvendig proces, som kræver at det, der skal produceres allerede skal findes i forvejen for at blive produceret, så hvor kom originalerne fra, og hvem eller hvad forårsagede dem?

Desuden er der oplagret mere information i DNA, end i noget andet lagringsmedie vi kender (et DNA-molekyle indeholder 3 milliarder kodelinjer), og vi ved jo intuitivt at hvis vi støder på information (Det kan være en bog, eller et radiosignal eller lignende) så er der en intelligens, der har genereret den information. At videnskaben generelt accepterer rigtigheden af at der må stå en intelligens bag information demonstreres ganske godt af SETI  , som er et projekt, man i mange år har investeret meget store summer i ved rundt om på jorden at installere kæmpe radioteleskoper, der konstant søger efter radiosignaler fra rummet . Det man håber på er at modtage radiosignaler, der indeholder information fordi man siger at hvis vi en dag modtager radiosignaler, der ikke bare er støj, men information, så ved vi at der findes intelligens derude. Du kan læse lidt om SETI ved at klikke her.

Her på jorden står vi med det at i hver eneste levende celle finder vi et væld af brugbar information, men alligevel lukker man øjnene for at der må stå en intelligens bag. Det får mig til at spørge: Hvor tåbelig kan man være?

Ved hjælp af computeranimation er det i dag muligt at vise hvordan proteiner bliver produceret ud fra den information, der er oplagret i DNA molekylet. Det kan du se ved at klikke her.


Der er så yderligere et problem:

Proteiner består af aminosyrer, så uden aminosyrer: ingen proteiner! Og det er uforklarligt hvordan aminosyrer opstod. Det vil jeg vise ved hjælp af en video, der er produceret for ca. 10 år siden, og derfor rent grafisk ikke lever op til den standard  vi kender i dag, men selve undervisningen er "up to date". Du kan se det ved at klikke  her.


Lad os så komme Darwin i møde og antage at der på uforklarlig vis faktisk opstod en fungerende celle der 4 milliarder år tilbage i  tiden  i ursuppen. Så er Darwins model afhængig af at der foregår stadig reproduktion og død af fungerende legemer, for hans teori er at det, der ligner design i naturen er naturlig udvælgelse, hvor alt liv, der ikke er stærkt nok til at overleve under de givne betingelser vil dø ud, men det afkom, der er stærkt nok vil leve og reproducere sig selv og give de velegnede levestærke egenskaber videre til næste generation. Derved vil der over millioner af generationer ske en stadig forbedring af de enkelte dyre og plantearter, men der skal jo flercellede legemer med reproduktive organer til for at den proces kan forløbe, og organer, der ikke findes kan jo ikke udvikles og blive til stærkere  og mere velfungerendeorganer i de kommende generationer. Så der mangles en forklaring på hvorledes én celle uden reproduktive organer kunne blive til et komplekst system af organer (reproduktive organer, hjerter blod, blodkar, fordøjelsessystem, syn, hørelse og meget mere). I dag ved vi at der kræves kropsplaner for at opbygge et komplet legeme, og informationerne hertil ligger ikke i DNA,  Informationerne, der ligger bag kropsplaner er uendeligt større end informationerne, der er opbevaret i DNA. Et klogt menneske vil spørge: Hvor kommer al den information fra?  og ikke bare sige det gjorde det jo åbenbart!. Nej et klogt menneske vil acceptere den mest iøjnefaldende forklaring: når man ser det mest sublime udtryk for "ingeniørkunst" overhovedet, så må der stå en "ingeniør" bag. Hvorfor synes folk generelt at det er så forfærdeligt at acceptere det?