verdensbillede og ID

Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete;  Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.   Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften,

og det blev morgen, anden dag.

  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete.   Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.


.

Hvis  alle have var sammenhængende må al fastland have været sammenhængende, og vor tids geologer bekræfter at al tørt land engang har været én sammenhængende landmasse,som siden har delt sig. Akkurat som det  er beskrevet i den hebræiske grundtekst i 1. Mosebog 10,25, som desværre er forkert oversat i den danske bibel.


Bibelens forklaring har jeg forsøgt at illustrere i en billed/tekst mosaik herunder, og den begynder således:

Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet,

og Guds ånd svævede over vandene.

 

Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;   jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, tredje dag.

Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete;   Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt.   Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!«   Så blev det aften,

og det blev morgen, femte dag.

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«   Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.   Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«   Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.   Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete.   Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften,

og det blev morgen, den sjette dag.

Mennesket blev skabt på den sjette dag, og i Bibelen regnes 6 for at være menneskets tal og bruges ofte som symbol for mennesket.

Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år,   og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete;   Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.   Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,   til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, fjerde dag.

HVORDAN GIK DET TIL?

Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys.   Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.   Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften

og det blev morgen,den første dag.

den syvende dag

var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført.  Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. 

Kolossenserbrevet i Det Nye Testamente forklarer at den syvende dag er et billede på hvilen i Jesus. Altså den hvile og frihed et menneske, der overgiver sig til Jesus oplever, og det var det Sabbatten skulle være et billede på, men sagen selv står der i Kolossenserbrevet, er Jesus. Sabbatten var noget der i tiden før Jesus pegede frem på Jesus, derfor er det ikke et krav at vi som kristne fejrer sabbatten, for vores sabbat er Jesus. Desuden har det at Gud var færdig med skabelsesarbejdet og kunne hvile på syvendedagen ført til at syvtallet i bibelsk terminologi betyder fuldkommenhed.

hvordan er universet (og vi) opstået?

Hvis et overnaturligt væsen  står bag det hele, så er den bedste forklaring vi har af den slags

faktisk Bibelens forklaring,  men for ateister er den naturalistiske forklaring den eneste ene.

Den forklaring (den naturalistiske) vil vi "sætte under lup" her på hjemmesiden.

VERDENSBILLEDE/LIVSSYN OG ID (intelligent design)

Jeg (og sikkert også du) oplever igen og igen at møde et menneske, som ser anderledes på en bestemt sag, end jeg gør, og selv om jeg kan påvise en hel række fakta, som modsiger vedkommendes synspunkt og understøtter mit, er det som at smide vand på en gås, for alt preller af på vedkommende, som bliver stående på sit synspunkt uden at rokke sig ud af stedet. Hvordan kan det være?


 


En god forklaring kan være at vedkommende er vokset op i et miljø, hvor hans måde at se verden på er altdominerende, så han aldrig rigtig har set andet, og hans verdensbillede er i den grad fundamentet for hans tryghedsfølelse at hvis der bliver sat berettiget spørgsmål ved det, så bryder hans tilværelse sammen, så det at åbne sig op og lytte til fakta er for ham nærmest at sammenligne med at bede en person med højdeskræk at forsøge sig med faldskærmsudspring. Man kan også sammenligne dem med mennesker, der hele livet har levet inde i en lukket kasse, og indersiden af denne kasse er blevet deres verden, og deres tryghed, og det er umuligt at forklare dem at kassen bare er en lille lukket enklave i en stor virkelighed.

De mennesker af den type jeg  har mødt,  falder typisk ind under én af følgende grupper:


 


1. tilhængere af Darwins teori,


 2. ateister/humanister (folk, for hvem mennesket er gud/øverste myndighed).


 3. religiøse mennesker (heriblandt kristne), som er opvokset i en eller anden

                    tradition, hvor traditionen er gået hen og er blevet deres livsfundament.


 


På engelsk har man et udtryk ”world view”, som egentlig er et ord, der bruges til at sige at forskellige mennesker grundlæggende ser verden på forskellig måde, og ordene jeg brugte her i titlen for artiklen (livssyn og eller verdensbillede) er danske ord, som jeg bruger når jeg skal oversætte  ”world view” til dansk. Stephen Meyer er en person med en meget klar tankegang, og han har viden og evne til at forklare vanskelige ting (heriblandt ”world view”) på en klar måde. Jeg har fået hans tilladelse til at sætte danske undertekster på et af hans foredrag, som jeg har lyst til at vise.


Inden du ser hans foredrag vil jeg lige forklare at et sted taler han om infusion1 af information med mellemrum i livets historie.Her er der tænkt på opbygningen af nye kropsplaner (hvordan skal et dyrs eller menneskes krop bygges, for at kunne leve eller fungere?). En embryo er et godt eksempel, som kan forklare problematikken. Den embryo, der kommer ud af at et æg i en livmoder bliver befrugtet af en sædcelle  vokser jo meget hurtigt ved celledeling, og hvordan alle disse celler skal arrangere sig og blive til forskellige organer, som lemmer, blod, og karsystem med meget mere er næsten umulig at forklare. Den information, som skal bruges for at gøre det rigtigt ligger nemlig ikke i DNA molekylet, men virker til at komme udefra.

Du kan se foredraget ved at klikke  her.    Jeg kan kraftigt anbefale at aktivere fuldskærmsvisning (det lille ikon bestående af 4 diagonale streger nederst til højre i billedet).


   

Som det fremgår af foredraget, så opfandt Einstein en fuskfaktor, fordi hans egne beregninger viste at universet har en begyndelse (en tanke han ikke brød sig om). Han lod altså sin forskning styre af sit forudopfattede livssyn (Det naturalistiske livssyn), indtil virkeligheden tvang ham til at erkende sin fejl. Det samme er Stephen Hawking efter min opfattelse i gang med at gøre, med sit postulat om at videnskaben har vist at der findes negativ energi. 

Einsteins berømte ligning E = mc2  viser nemlig at masse og energi er to sider af samme sag, og hvis der findes negativ energi, så har man en slags naturalistisk forklaring på at universet kunne opstå af ingenting. Sagen er bare at Hawkings påstand umuligt kan bevises elle modbevises videnskabeligt. Det er altså bare en slags tro! Så ikke alle videnskabsmænd er objektive nok til at holde sig til fakta alene.


 Fra dødt materiale til liv:

Eternal Productions har lavet er video, der gennemgår evolutionisternes ide om at universet og biologisk liv  er opstået ud af ingenting via den proces, som polulært kaldes BIG BANG du kan se det ved at klikke her.

hvis jeg nu fremsatte den påstand at hvis jeg låste min lejlihed grundigt af og tog bort for at vende tilbage godt 4 millarder år senere, så kunne jeg opleve det, når jeg efter tilbagekomsten låste mig ind i lejligheden, så gik mit sofabord frit  rundt i lejligheden, og der var fremkommet et andet sofabord af modsat køn, og de to havde så sammen fået en række babyborde, og ud af dem "børnebørn", og de havde alle udviklet en samvittighed, så man kunne drøfte moral med dem. Sådan en påstand ville nok få folk til at kalde mig for en tosse. Den påstand er dog ikke så forskellig fra at påstå at et lynnedslag i en mudret pøl for godt 6 milliarder år siden fik dødt materiale til at samle sig til DNA molekyler indeholdende uanede mængder information, som de bruger til at producere cellevægge og små miniaturemaskiner med. Du kan se en computeranimation af hvad der foregår i cellen. jeg vil stærkt anbefale dig at klikke på fuldskærm symbolet, og du kan se videoen ved at klikke her.


  1. for at forklare ordet infusion, så vil jeg nævne "intravenøs infusion" som er indsprøjtning af vand i blodårer - altså indsprøjtning af noget udefrakommende. Infusion af information indikerer altså at Gud er med ved skabelsen af alt nyt liv. At formering ikke bare er en proces, som Gud satte i gang én gang for alle, og så lader det "køre derudad". Nej, Han er aktivt med hele tiden (det er en observation man bør have i tankerne, når man debatterer fri abort).