ET PAR ORD OM DR. STEPHEN MEYER

Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete;  Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.   Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften,

og det blev morgen, anden dag.

  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete.   Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.


.

Hvis  alle have var sammenhængende må al fastland have været sammenhængende, og vor tids geologer bekræfter at al tørt land engang har været én sammenhængende landmasse,som siden har delt sig. Akkurat som det  er beskrevet i den hebræiske grundtekst i 1. Mosebog 10,25, som desværre er forkert oversat i den danske bibel.


Bibelens forklaring har jeg forsøgt at illustrere i en billed/tekst mosaik herunder, og den begynder således:

Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet,

og Guds ånd svævede over vandene.

 

Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;   jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, tredje dag.

Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete;   Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt.   Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!«   Så blev det aften,

og det blev morgen, femte dag.

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«   Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.   Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«   Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.   Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete.   Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften,

og det blev morgen, den sjette dag.

Mennesket blev skabt på den sjette dag, og i Bibelen regnes 6 for at være menneskets tal og bruges ofte som symbol for mennesket.

Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år,   og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete;   Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.   Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,   til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, fjerde dag.

HVORDAN GIK DET TIL?

Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys.   Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.   Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften

og det blev morgen,den første dag.

den syvende dag

var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført.  Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. 

Kolossenserbrevet i Det Nye Testamente forklarer at den syvende dag er et billede på hvilen i Jesus. Altså den hvile og frihed et menneske, der overgiver sig til Jesus oplever, og det var det Sabbatten skulle være et billede på, men sagen selv står der i Kolossenserbrevet, er Jesus. Sabbatten var noget der i tiden før Jesus pegede frem på Jesus, derfor er det ikke et krav at vi som kristne fejrer sabbatten, for vores sabbat er Jesus. Desuden har det at Gud var færdig med skabelsesarbejdet og kunne hvile på syvendedagen ført til at syvtallet i bibelsk terminologi betyder fuldkommenhed.

hvordan er universet (og vi) opstået?

Hvis et overnaturligt væsen  står bag det hele, så er den bedste forklaring vi har af den slags

faktisk Bibelens forklaring,  men for ateister er den naturalistiske forklaring den eneste ene.

Den forklaring (den naturalistiske) vil vi "sætte under lup" her på hjemmesiden.

ET PAR ORD OM DR. STEPHEN MEYER

Bibelen siger således i Salme 14,1: Tåberne siger ved sig selv: »Gud er ikke til!«


Jeg indleder ikke med dette bibelcitat for at sige at Stephen Meyer er en tåbe, tværtimod er Stephen en klog mand, der tror på Bibelens Gud. Hvis du læser hele min artikel her vil du forstå hvorfor jeg indleder med at citere Salme 14,1.


Bibelens definition på en tåbe er ikke en person med lav IQ, men en person, der indtager et standpunkt og nægter at lade sig rokke fra dette standpunkt uanset at uomtvistelige kendsgerninger viser at han tager fejl.

Ud fra den definition er den med den højeste IQ, der handler således jo faktisk den største tåbe af alle.

   Jeg har her på hjemmesiden brugt en hel del af Stephen Meyers undervisning. Det har jeg gjort selv om han taler om jordens alder som om han accepterer evolutionisternes  dateringsmetoder og opfattelse af at visse fossiler er millioner af år gamle. Personligt har jeg ikke spor tillid til de gældende dateringsmetoder, og jeg tror ikke på at der har eksisteret biologisk liv for millioner af år siden. Jeg ved faktisk ikke engang med sikkerhed hvad Stephen Meyer selv mener om dette, for min eneste forbindelse med Stephen Meyer er den jeg har haft via Daniel Reeves, som er Educational Outreach Assistant i Discovery institute i Seattle, som Stephen Meyer er direktør for, og jeg spurgte Daniel Reeves om Stephen Meyer faktisk accepterer alderssætningen af de forskellige geologiske lag, eller om han bare lader som om for at skyde darwinisterne i sænk med deres egne argumenter. Daniel Reeves svarede at det vidste han faktisk ikke.

Når jeg alligevel bruger Stephen Meyers undervisning, Er det fordi evolutionisterne bygger deres argumentation på 2 ”søjler”:


  1. At jorden er mange hundrede millioner år gammel.


  1. At man med stor præcisions kan  fastsætte alderen af de fossiler man finder.


Og det morer mig faktisk lidt at skyde deres argumentation i sænk ved brug af en af deres egne væsentligste grundpiller.

   Hvis det er rigtigt hvad Bibelen påstår at Gud er almægtig og altseende, og at han har forudset alt, så har Han jo også forudset Darwin, og har kunnet tilrettelægge de geologiske lag og fossilering på en måde, så ateistiske evolutionsvidenskabsfolk kommer til at konkludere ting, der før eller siden (hvis ikke før, så på dommedag) vil udstille dem, som det de er: Tåber! En tåbe er ikke bare en, der opfører sig ufornuftigt, nej han er rebelsk, for det er rebelsk at lukke øjnene for kendsgerninger for at holde fast i et forudindtaget standpunkt. Det er det, der gør Gud så vred at Han en dag (inden længe) vil dømme verden, der jo stort set for alles vedkommende er gudsfornægtere. Ok. De fleste tror på at der er en gud, men de færreste vil vide af den ene sande Gud (Bibelens Gud).

Et godt eksempel på at evolutionsvidenskabsfolk lukker øjnene for fakta for at fastholde deres forudindtagede  verdenssyn er polystrata fossiler, som er fossiler, som strækker sig igennem flere lag i den geologiske kolonne (hvordan kan et træ rage igennem flere geologiske lag, der hver for sig er millioner af år gamle?). Se en behandling af dette emne ved at klikke her (jeg håber inden længe at kunne lægge det ud med danske undertekster). Og så er der jo også følgende foredrag: klik her.