hvor lang tid skal der bruges

Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete;  Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.   Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften,

og det blev morgen, anden dag.

  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete.   Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.


.

Hvis  alle have var sammenhængende må al fastland have været sammenhængende, og vor tids geologer bekræfter at al tørt land engang har været én sammenhængende landmasse,som siden har delt sig. Akkurat som det  er beskrevet i den hebræiske grundtekst i 1. Mosebog 10,25, som desværre er forkert oversat i den danske bibel.


Bibelens forklaring har jeg forsøgt at illustrere i en billed/tekst mosaik herunder, og den begynder således:

Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet,

og Guds ånd svævede over vandene.

 

Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;   jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, tredje dag.

Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete;   Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt.   Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!«   Så blev det aften,

og det blev morgen, femte dag.

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«   Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.   Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«   Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.   Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete.   Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften,

og det blev morgen, den sjette dag.

Mennesket blev skabt på den sjette dag, og i Bibelen regnes 6 for at være menneskets tal og bruges ofte som symbol for mennesket.

Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år,   og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete;   Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.   Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,   til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, fjerde dag.

HVORDAN GIK DET TIL?

Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys.   Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.   Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften

og det blev morgen,den første dag.

den syvende dag

var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført.  Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. 

Kolossenserbrevet i Det Nye Testamente forklarer at den syvende dag er et billede på hvilen i Jesus. Altså den hvile og frihed et menneske, der overgiver sig til Jesus oplever, og det var det Sabbatten skulle være et billede på, men sagen selv står der i Kolossenserbrevet, er Jesus. Sabbatten var noget der i tiden før Jesus pegede frem på Jesus, derfor er det ikke et krav at vi som kristne fejrer sabbatten, for vores sabbat er Jesus. Desuden har det at Gud var færdig med skabelsesarbejdet og kunne hvile på syvendedagen ført til at syvtallet i bibelsk terminologi betyder fuldkommenhed.

HVOR MEGET TID SKAL DER BRUGES?

Hvor lang tid vil det tage for processen tilfældig mutation kombineret med naturlig udvælgelse, at skabe et nyt fungerende protein?

Det spørgsmål vil jeg forsøge at kigge lidt på. Jeg er ikke biolog, men derfor kan jeg godt bearbejde tallene:Som det fremgår af videoen ”Darwins tvivl”, så har Dr. Douglas Axe fundet frem til at et protein, der jo bygges af 20 forskellige aminosyrer kan sammensættes på 10 i fireoghalvfjerdsinstyvende forskellige måder. Skulle det skrives, som et tal, så ville det være 1 efterfulgt af 74 nuller .  Til sammenligning så er antallet af mennesker på jorden 7 efterfulgt af 9 nuller , og antallet af atomer i vor galakse er 1 efterfulgt af 65 nuller . Det vil sige at antallet af kombinationsmuligheder ved bygning af et fungerende protein er 1,5 efterfulgt af 64 nuller  gange antallet af mennesker på jorden, og en milliard gange antallet af atomer i vor galakse. Kun én af disse kombinationsmuligheder giver et fungerende protein.

Hvis man skal ændre et komplekst dyr til et andet komplekst dyr, så skal der genereres ikke bare ét men mange nye fungerende proteiner.

Hvis vi nu skal være venlige imod evolutionstanken, så kan vi regne ud fra den forudsætning at der bare skal genereres ét nyt protein for at få et dyr med større chance for at overleve end den forrige udgave.

Under den forudsætning skal der statistisk set genereres minimum 0,5 efterfulgt af 73 nuller nye proteiner for at finde bare ét fungerende protein, der vil give et dyr med bedre overlevelsesevne, og når det protein er fundet skal overlevelsesevnen afprøves igennem et antal generationer, for at naturen kan ”vide” om dette er en udgave der bør avles videre på.

Dette er ud fra den betragtning at hvis man afprøver præcist halvdelen af kombinationsmulighederne, så har man en fify/fifty chance for at generere et brugbart nyt protein, og hvis man afprøver flere end det, så er chancen større end fifty/fifty.


Igen for at komme evolutionstanken i møde: Lad os så tænke os en døgnflue, eller noget lignende med en generationslængde på kun et døgn, så skal vi minimum bruge 5 efterfulgt af 72 nuller dage for at opnå en forbedret udgave, eller ca. 1,4 efterfulgt af 61 nuller milliarder år. Det er 9,1 efterfulgt af 50 nuller gange den tid man regner med at der at gået siden BIG BANG, og så er de fleste komplekse dyrs generationslængde endda noget længere end én dag. Og så er der da også lige det at i regneeksemplet her er der regnet med at kosmisk stråling, og/eller andre påvirkninger, der forårsager mutationer har givet én mutation hver dag i det pågældende gen, som ligger til grund for produktion af det nye protein vi ønsker, og det er jo ret optimistisk at regne med .


Du kan selv kontrollere mine udregninger og så vurdere om tilfældig mutation kombineret med naturlig udvælgelse er en troværdig forklaringsmodel for fremkomsten af de millioner af forskellige former for biologisk liv vi kender til på jorden i dag.


Faktisk er det sådan at når jeg ser på det, så er det endnu mere usandsynligt end vist her ovenfor, for det antal kombinationsmuligheder Dr. Axe er kommet frem til mener jer er for lavt sat. Ser du videoen kan du se at det er sammenlignet med en lås med 74 nummerhjul med 10 tal på hvert hjul.  Skal man regne på kombinationsmuligheder i sådan en lås, så er det sådan at det første hjul i rækken kan stilles på 10 tilfældige tal, og for hvert af disse tal kan det efterfølgende hjul stiller på 10 tilfældige tal, så med 2 hjul er der 10 x 10 = 100  mulige kombinationer og for hver af de 100 kombinationer kan det tredje hjul stilles på 10 tilfældige tal, så vi skal altså gange 100 med 10, så det bliver 1000 muligheder  med 3 hjul med 10 tal på hvert hjul.

Men nu er proteiner jo bygget af 20 forskellige aminosyrer, så et protein bestående af for eksempel 3 aminosyrer kan sammensættes oå 20 x 20 x 20 = 8000 mod 1000  på låsen med 10 numre på hvert hjul, og det vokser nærmest eksponentielt jo flere hjul vi har. For eksempel med 4 hjul er forhuldet mellem en lås med nummerhjul med 10 tal og 20 tal en til seksten, og med 5 hjul er det 1 til 32 , og et protein er typisk flere tusinde aminosyrer langt. Derfor er der efter min opfattelse mange gange flere kombinationsmuligheder end Dr. Axe siger, men som sagt er jeg ikke biolog, og der kan være grunde til at han er kommet frem til et så ”lavt” tal, som jeg ikke kender til.

Under alle omstændigheder er det dog en ret umulig tanke at alene mutationer plus naturlig udvælgelse har genereret det mylder af biologisk liv vi kender til på jorden i dag, dem der tror på det tror sikkert også  universets kraft, eller kraften i star wars filmene.


Det står selvfølgelig enhver frit at sætte sin lid til hvad man vil. Personligt har jeg det sådan at det samlede budskab af nærværende hjemmeside klart er at der stå en superintelligens, som er hævet over naturlovene bag universet, og biologisk liv. Spørgsmålet er så hvem eller hvad!

På grundsproget (altså det sprog teksten første gang blev skrevet på) siger Bibelens Gud i Esajas bog kapitel 1 vers 17: Kom nu. Lads os ræsonnere sammen”.

Det er det Han gør Bibelen igennem, for Bibelen er Hans ”argument”, som vi mennesker så må forholde os til. Jeg vil lige citere et par ting Han har sagt:


Første Johannes brev kapitel 5 vers 1:  Enhver, som tror, at Jesus er Messias, er født af Gud.

Det vil sige at den, der tror at Jesus er den Messias, som er lovet i Bibelens Det Gamle Testamente  er født af Gud, og altså er Guds barn på lige fod med Jesus


Romerbrevet kapitel 8 vers 17: Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.


Romerbrevet kapitel 1 vers 18 til 20:  For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed.  Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.

Det er altså Guds synspunkt at vi mennesker bør kunne erkende Ham ved at betragte skabningen, og de ting Har gjort historien igennem. For eksempel kan jeg sige for mit vedkommende at jeg blev født i 1948, og en lang række 2500 år gamle bibelske profetier er gået i bogstavelige opfyldelse i min levetid (for eksempel profetien om at Gud ville samle jøderne (som Han for ca. 2000 år siden spredte ud over hele jorden, hvor de skulle leve under konstant forfølgelse) tilbage til et nyoprettet Israel med Jerusalem, som hovedstad.

Nationerne har ikke villet anerkende Jerusalem, som hovedstad, men har betragtet Tel Aviv, som hovedstad. Dog er det  i skrivende  stund sådan at præsident Trump har anerkendt Jerusalem, som hovedstad!

I årene siden det moderne Israels opståen er der i landet opfyldt en lang række andre profetier, som ikke kan forklares, som selvopfyldende, som skeptikere ellers ynder at forklare det.


Den, der tror at Jesus er Messias er altså ifølge Bibelens budskab Jesu medarving til Guds evige rige.

Vi står nu med 2 spørgsmål:


1 Er det rigtigt at Guds usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger?

    Ja det er det, for  jo bedre vi igennem forskning lærer skabningen at kende, jo tydeligere bliver det

     at den naturalistiske forklaringsmodel ikke er den rigtige,  og så er der kun tilbage at lede efter hvilken intelligens, der står bag det hele


2 Er Bibelen troværdig, og er det Bibelens Gud, der står bag det hele? Mit svar på det kan du finde ved at klikke her.hvordan er universet (og vi) opstået?

Hvis et overnaturligt væsen  står bag det hele, så er den bedste forklaring vi har af den slags

faktisk Bibelens forklaring,  men for ateister er den naturalistiske forklaring den eneste ene.

Den forklaring (den naturalistiske) vil vi "sætte under lup" her på hjemmesiden.