Haeckels embryotegninger

Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete;  Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.   Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften,

og det blev morgen, anden dag.

  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete.   Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.


.

Hvis  alle have var sammenhængende må al fastland have været sammenhængende, og vor tids geologer bekræfter at al tørt land engang har været én sammenhængende landmasse,som siden har delt sig. Akkurat som det  er beskrevet i den hebræiske grundtekst i 1. Mosebog 10,25, som desværre er forkert oversat i den danske bibel.


Bibelens forklaring har jeg forsøgt at illustrere i en billed/tekst mosaik herunder, og den begynder således:

Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet,

og Guds ånd svævede over vandene.

 

Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;   jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, tredje dag.

Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete;   Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt.   Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!«   Så blev det aften,

og det blev morgen, femte dag.

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«   Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.   Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«   Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.   Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete.   Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften,

og det blev morgen, den sjette dag.

Mennesket blev skabt på den sjette dag, og i Bibelen regnes 6 for at være menneskets tal og bruges ofte som symbol for mennesket.

Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år,   og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete;   Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.   Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,   til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, fjerde dag.

HVORDAN GIK DET TIL?

Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys.   Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.   Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften

og det blev morgen,den første dag.

den syvende dag

var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført.  Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. 

Kolossenserbrevet i Det Nye Testamente forklarer at den syvende dag er et billede på hvilen i Jesus. Altså den hvile og frihed et menneske, der overgiver sig til Jesus oplever, og det var det Sabbatten skulle være et billede på, men sagen selv står der i Kolossenserbrevet, er Jesus. Sabbatten var noget der i tiden før Jesus pegede frem på Jesus, derfor er det ikke et krav at vi som kristne fejrer sabbatten, for vores sabbat er Jesus. Desuden har det at Gud var færdig med skabelsesarbejdet og kunne hvile på syvendedagen ført til at syvtallet i bibelsk terminologi betyder fuldkommenhed.

ERNEST HAECKELS EMBRYOTEGNINGER

Afspejler det menneskelige embryo evolution?

 

Den tyske kunstner og biolog, Ernest Haeckel, som var stærk tilhænger af Darwin anses for at have været en meget dygtig og kompetent biolog. Han lavede tegninger af forskellige embryoer, og brugte dem til at påvise at det menneskelige embryo i livmoderen gennemløber en række stadier, som til forveksling ligner embryoer af de dyr, som evolutionister mener er vore tidlige forfædre. Man mener jo at det første liv opstod i vandet, og i hvert fald på et stadie var fisk, hvor finnerne over tid udviklede sig til ben, så fisken blev til krybdyr, som kunne gå på land, og så udvikle sig videre derfra til alle de landdyr vi i dag kender.

Han mente altså at have påvist at mennesket i livmoderen gennemløber den samme udvikling, som livet på jorden gjorde fra begyndelsen.

Hans tegninger blev udgivet i 1866, men allerede i 1874 påviste andre forskere at hans tegninger ikke afspejlede virkeligheden, men var en fordrejning. Om det var en bevidst fordrejning eller bare et udtryk for manglende viden vil jeg ikke udtale mig om, men der er noget andet jeg vil udtale mig om:

Når nu disse tegninger ca. 100 år efter at de blev påvist at være fordrejninger blev brugt i de biologibøger jeg blev undervist efter i gymnasiet, så må det anses for en bevidst fordrejning begået af lærebogsforfatterne, eller i hvert fald hos mine universitetsuddannede lærere. Det er altså et udtryk for at man bevidst forfører folk her i moderne tid, og man bruger vore skattekroner til at finansiere forførelsen.

Herunder vil jeg vise og kommentere nogle af hans tegninger.


hvordan er universet (og vi) opstået?

Hvis et overnaturligt væsen  står bag det hele, så er den bedste forklaring vi har af den slags

faktisk Bibelens forklaring,  men for ateister er den naturalistiske forklaring den eneste ene.

Den forklaring (den naturalistiske) vil vi "sætte under lup" her på hjemmesiden.

Fisk

salamander

skildpadde

kylling

kanin

menneske

Jonathan Wells er en videnskabsmand med speciale i embryologi.

Jeg vil gerne vise hvad han har at sige om Haeckels tegninger.

Du kan høre hans forklaring af forfalskningen ved at klikke her.

her i videoen forsvarer Eugenie Scott den fortsatte brug af Haeckels forfalskede tegninger. Hun reducerer forfalskningerne til bare at være en mindre fodnote i videnskabshistorien. og siger så at man i 10-15 år har vidst at det er forfalskninger, men sandheden er den  at man i  150 år har vidst at det er forfalskninger.

Havde det bare drejet sig om en 150 år gammel forfalskning, som en overivrig tilhænger af Darwin lavede, så ville hun have en vis ret til at kalde det en fodnote, men når man bruger det i undervisningen  på gymnasier og universiteter den dag i dag, så er det ikke bare en fodnote. Nej Det er (som nævnt i hovedteksten til artiklen her) et udtryk for den manglende troværdighed  hos dem, der står for oplæring og uddannelse i vort samfund.

Grafikken her til venstre viser Haeckels tegninger.

I øjeblikket er jeg kun i stand til at vise dem med engelsk tekst, men den øverste linje, som på engelsk er HACKEL'S FAKE DRAWINGS, ville på dansk være

HAECKELS FORFALSKEDE TEGNINGER.

Lige derunder har vi så en række af hans forfalskede tegninger, som fra venstre mod højre skal forestille:

fisk, salamander, skildepadde kylling, kanin og menneske.

Midt imellem de 2 rækker af tegninger/billeder, ses teksten REAL EMBRYOS, som på dansk ville være VIRKELIGE EMBRYOER. Disse billeder korresponderer til billederne lodret over dem, og det demonstrerer jo klart forskellen på Haeckels tegninger ogvirkeligheden.