Darwin og hans teori

Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete;  Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.   Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften,

og det blev morgen, anden dag.

  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete.   Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.


.

Hvis  alle have var sammenhængende må al fastland have været sammenhængende, og vor tids geologer bekræfter at al tørt land engang har været én sammenhængende landmasse,som siden har delt sig. Akkurat som det  er beskrevet i den hebræiske grundtekst i 1. Mosebog 10,25, som desværre er forkert oversat i den danske bibel.


Bibelens forklaring har jeg forsøgt at illustrere i en billed/tekst mosaik herunder, og den begynder således:

Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet,

og Guds ånd svævede over vandene.

 

Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;   jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, tredje dag.

Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete;   Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt.   Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!«   Så blev det aften,

og det blev morgen, femte dag.

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«   Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.   Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«   Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.   Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete.   Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften,

og det blev morgen, den sjette dag.

Mennesket blev skabt på den sjette dag, og i Bibelen regnes 6 for at være menneskets tal og bruges ofte som symbol for mennesket.

Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år,   og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete;   Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.   Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,   til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, fjerde dag.

HVORDAN GIK DET TIL?

Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys.   Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.   Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften

og det blev morgen,den første dag.

den syvende dag

var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført.  Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. 

Kolossenserbrevet i Det Nye Testamente forklarer at den syvende dag er et billede på hvilen i Jesus. Altså den hvile og frihed et menneske, der overgiver sig til Jesus oplever, og det var det Sabbatten skulle være et billede på, men sagen selv står der i Kolossenserbrevet, er Jesus. Sabbatten var noget der i tiden før Jesus pegede frem på Jesus, derfor er det ikke et krav at vi som kristne fejrer sabbatten, for vores sabbat er Jesus. Desuden har det at Gud var færdig med skabelsesarbejdet og kunne hvile på syvendedagen ført til at syvtallet i bibelsk terminologi betyder fuldkommenhed.

hvordan er universet (og vi) opstået?

Hvis et overnaturligt væsen  står bag det hele, så er den bedste forklaring vi har af den slags

faktisk Bibelens forklaring,  men for ateister er den naturalistiske forklaring den eneste ene.

Den forklaring (den naturalistiske) vil vi "sætte under lup" her på hjemmesiden.

DARWIN OG HANS TEORI

Realistisk set er der vel intet menneske, der har forårsaget at så mange har mistet troen på Bibelens Gud, som skaber, og derved i det hele taget troen på Bibelens Gud, som Darwin har.

Hans teori om overlevelsen af den bedst egnede, som forklaring på fremkomsten af al biologisk liv på jorden mente han og rigtig mange med ham er en fyldestgørende forklaring, som bortforklarer nødvendigheden af en skabende Gud. Bibelen forklarer at manglende tro på Bibelens Gud fører til evig fortabelse (det der i daglig tale kaldes helvede) og tro på Bibelens Gud fører til evigt liv i fællesskab med Bibelens Gud, som er kærlig og retfærdig. Derfor er Darwin og hans tilhængere ansvarlig for at uhyggeligt mange mennesker vil komme til at tilbringe. evigheden i helvede. Hans teori er altså et frontalt angreb på Gud og Guds kamp for at frelse mennesker, der tror på Ham. At Darwin tog så gruelig fejl  kan måske undskyldes lidt med at han ikke havde elektronmikroskoper og den slags moderne udstyr til sin rådighed. han troede at en celle bare er en klat protoplasma, så han kendte intet til det uhyre komplekse liv, der udspiller sig inde i hver celle. Den undskyldning har vore dages neodarwinister ikke! Når Darwin selv kommer til at stå over for Gud, som dommer, har han dog heller ikke nogen undskyldning, for Bibelen siger således i Romerbrevet kapitel 1: For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed.  Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem.  For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.  For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte.  De hævdede at være vise, men blev tåber,


Jeg ønsker at forsvare Bibelens budskab imod angrebet fra Darwin og hans tilhængere. 

Nu siges det jo at det bedste forsvar er angreb, og jeg vil da også her på hjemmesiden forsvare gudstroen ved at angribe Darwins lære lige på og hårdt, der hvor den ikke hænger sammen, og det er jo sådan at  jo mere  man kigger Darwins lære efter i sømmene, jo flere svagheder finder man.

      Hele nærværende hjemmeside er dedikeret til at afsløre svagheder i Darwins lære, men der er så mange at jeg må begrænse mig meget.

At afsløre disse svagheder finder jeg vigtigt fordi hele vort undervisningssystem grundskole, gymnasier og universiteter, (og  DR underviser jo faktisk også, eller rettere prædiker dette livssyn) forkynder denne lære uden nogensinde at oplyse om de mange videnskabelige indvendinger imod teorien, der ”myldrer” frem, hvilket afslører en forudindtaget holdning tilspørgsmålet, samt at underviserne har deres egen dagsorden, som ikke er objektiv oplysning.

   Jeg anser eksistensen af proteiner, og hvordan de fungerer, som det måske svageste led i ”forklaringskæden” i Darwins teori. Det   har jeg forklaret noget om i den side her på hjemmesiden, som jeg kalder ”proteiner og aminosyrer”. Den kan Du komme til, enten ved at holde musen hen over menupunktet ”Darwin og hans teori” og så vælge den i  nedfaldsmenuen, der  fremkommer. Eller du kan gå til den direkte ved at klikke her.

i menulinjen her oven over billedet finder du flere undersider, som forklarer andre svagheder ved teorien. Du har måske børn eller børnebørn, som frygter for at blive til grin derved at deres skole eller studiekammerater opdager at de tror på Bibelens skabelsesberetning. Vis dem nærværende hjemmeside og lad dem studere den løbende, som jeg får den færdigudbygget, og jeg tør så næsten love at de vil indse at det ikke er dem selv, men deres darwintroende lærere og klassekammerater  der er til grin.